Câte ceva despre energie – din „Calea Energiei” – Synthia Andrews, N.D.

Energia implicată se numeşte energie vitală sau forţă vitală.

În toate culturile se regăseşte un concept care o defineşte, şi acestea au denumit energia: prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan sau orgon.   

 

Principalele aspecte, calităţi şi funcţii ale energiei vitale sunt următoarele:

  • Este principiul organizator din spatele materiei.
  • Este coezivă, ţinând materia fixată într-o formă.
  • Este unificatoare; este reţeaua interconectoare a vieţii.
  • Este cea care hrăneşte, alimentează şi susţine.
  • Conţine informaţie codificată, pe care o reţine şi o transmite.
  • Este vehiculul conştienţei.

 

Energia se răspândeşte în materie prin canale ordonate.

Energia vitală circulă pe Pământ prin canale de energie denumite linii Ley. Circulă prin corp prin canale denumite meridiane energetice. Informaţia este codificată şi este conţinută de energia care circulă prin aceste canale. Se poate interacţiona cu liniile Ley şi cu meridianele energetice în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi armoniei interioare sau a stării de sănătate.   

 

Centrii de energie îşi fac apariţia la intersecţia traiectoriei canalelor energetice.

Centrii de energie sunt zone cu înaltă vibraţie sau frecvenţă. În cazul Pământului, aceşti centri se numesc vortexuri sau locuri sacre. În cazul corpului uman, se numesc chakre. Chakrele şi locurile sacre colectează şi amplifică energia. Centrii de energie pot, de asemenea, să modifice frecvenţa energiei.

 

Mişcarea este o caracteristică a energiei.

Energia în mişcare alimentează şi întreţine viaţa. Energia stagnantă poate cauza îmbolnăviri, tulburări emoţionale, durere, lipsă de motivaţie, deziluzie, teamă şi numeroase alte suferinţe. Stagnarea energiei terestre duce la apariţia unui mediu nociv.

 

Energie negativă? Nu există aşa ceva!

Energia poate fi reţinută în tipare care produc efecte „negative”, poate fi direcţionată de o persoană având intenţii malefice, poate curge în sens opus sau poate deveni stagnantă, creând restricţii. Însă atunci când tiparul este distrus, când emiţătorul rău-intenţionat este învăluit de lumină, când forţa vitală este reaşezată în făgaşul firesc iar curgerea este restabilită, energia eliberată nu este altceva decât simplă energie.

 

Fiecare este responsabil de spaţiul personal.

Nimeni altcineva nu l-a creat, nimeni altcineva nu-l poate modifica.

 

Cum depinde fluxul energiei de ceea ce persoana gândeşte, simte sau îşi imaginează.

Energia este direcţionată cu ajutorul minţii, prin atenţie, gânduri, sentimente şi emoţii.

 

În medicina orientală sângele urmează chi-ul, chi-ul urmează mintea, mintea urmează shen-ul, iar shen-ul urmează Tao.

Altfel spus, fiziologia voastră (sângele) răspunde la energia vitală (chi), care este dirijată de minte. Când mintea urmează spiritul conştient (shen), atunci trăiţi autentic şi în armonie cu propria cale (tao).

 

Într-o lume perfectă, mintea şi spiritul vostru sunt în armonie.

În această lume perfectă, faceţi alegeri în favoarea binelui vostru cel mai înalt. Ei bine, lumea perfectă nu există. În schimb, toate alegerile pe care le faceţi sunt în favoarea dezvoltării voastre spirituale, oricât de anevoioasă vi s-ar părea această dezvoltare.

 

Fiecare dintre noi este suma totală a alegerilor sale.

Deşi suntem născuţi sub auspicii diferite, felul în care răspundem vieţii şi toate acţiunile noastre, reprezintă alegeri.

 

Pentru a vă schimba viaţa, trebuie să vă schimbaţi mai întâi modul de a gândi.

Pentru aceasta, este nevoie de două elemente: conştientizare şi disciplină.

 

Suntem fiinţe spirituale care avem o experienţă umană.

Prin intermediul sufletului şi al spiritului, aveţi acces la nivelurile spirituale. Sub aspect biologic, sunteţi alcătuiţi astfel încât această experienţă este posibilă, iar corp-mintea este instrumentul de care dispuneţi pentru a accede la aceste niveluri.

 

Sunteţi călăuziţi în mii şi mii de feluri.

Fiecare primeşte îndrumări în mod diferit. Şi fiecare mod este corect.

 

Reală este numai iubirea.

Iubirea necondiţionată este forţa cea mai puternică şi mai transfiguratoare din univers.

 

Nu sunteţi niciodată singuri.

Trăim într-un univers spiritual şi suntem conectaţi la toate celelalte fiinţe dotate cu conştiinţă. Beneficiaţi de sprijin clipă de clipă.

https://www.edituracarteadaath.ro/calea-energiei-synthia-andrews-the-path-of-energy

Calea Energiei -Trezirea puterii interioare şi extinderea conştiinţei individuale

Synthia Andrews, N.D.

Cartea Lunii cu reducere pentru inca 2 zile

„În esenţă, de fiecare dată când vă concentraţi atenţia asupra unei persoane, îi transmiteţi energie indiferent dacă persoana respectivă se află lângă voi sau este la distanţă. Energia aceasta poate fi favorabilă receptorului, ca atunci când gândurile voastre sunt încurajatoare şi pline de iubire, sau distructivă, când emiteţi judecăţi critice sau de valoare la adresa ei. Gândurile distructive puternic formate şi proiectate în mod conştient, devin proiecţii în câmpul energetic al altei persoane, aşa cum am arătat în Capitolul 12. Până şi gândurile pline de iubire pot deveni cârlige psihice în câmpul altei persoane atunci când sunt trimise cu un scop ascuns, cum ar fi acela de a dori iubirea şi atenţia celuilalt mai mult decât este dispusă să ofere persoana în cauză.

Al treilea tip de schimb are loc prin intermediul fibrelor de energie care ies din chakre. Legăturile dintre chakre se formează între persoane care au relaţii reciproce foarte strânse şi se manifestă între chakrele de la acelaşi nivel; chakra inimii unei persoane se uneşte cu chakra inimii celeilalte persoane ş.a.m.d. Cât sunt de numeroase chakrele cuplate în acest fel şi care chakre sunt acestea, depinde de tipul legăturii dintre cei doi. Un angajat şi un angajator pot avea o singură chakră unită, pe când un părinte şi un copil sunt uniţi la nivelul tuturor chakrelor. ”

„Relaţiile care reflectă egalitatea şi frontierele cuvenite, sunt relaţiile care pot creşte şi se pot dezvolta. Egalitatea se naşte atunci când se ţine cont de nevoile ambilor parteneri, cu egal respect şi compasiune. Fericirea fiecărei persoane depinde de faptul ca ambele să obţină ceea ce au nevoie, şi nu ca o persoană să obţină ce are nevoie în detrimentul celeilalte.”

„Când între doi oameni există o legătură profundă şi plină de iubire, toate chakrele lor se aliniază şi se unesc. Câmpurile lor energetice fuzionează şi frontierele lor personale devin mai permeabile, permiţând un mai bun schimb al energiei şi consolidând încrederea reciprocă. Pe măsură ce relaţia avansează, structurile energetice ale cuplului se alătură, iar căile energiei lor interioare se unesc. Când două persoane cu frontiere şi identităţi puternice formează un conglomerat al energiilor lor, ele dezvoltă o profunzime a intimităţii ieşită din comun. Este ca şi când ar privi prin aceiaşi ochi şi ar simţi prin aceleaşi terminaţii nervoase, împărtăşind un sentiment de siguranţă personală pe care îl trăiesc puţini oameni. Acest gen de legături desăvârşite sunt rare şi valoroase. Este posibil să fi auzit de ele sub denumirea de suflete pereche, suflete îngemănate sau relaţii superioare.

Relaţiile sentimentale de nivel înalt nu sunt rodul şansei sau al întâmplării. Acestea sunt construite cu multă migală, dacă nu în viaţa aceasta, atunci într-o viaţă trecută. Deşi legătura energetică dintre astfel de oameni apare în mod firesc, aceasta poate fi aprofundată prin exerciţii de conştientizare a energiei şi meditaţie.”

Calea Energiei – Trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale: https://www.edituracarteadaath.ro/calea-energiei-synthia-andrews-the-path-of-energy

Sythia Andrews: https://www.edituracarteadaath.ro/synthia-andrews